Solist till vigseln

Vi framför de sånger ni önskar och skulle ni vilja
ha förslag på sånger bistår vi givetvis gärna med hjälp.